پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 درباره سایت

 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل جاده ای با هدف ارتباط هدایت یافته با پیشکسوتان ، بازنشستگان و تعامل دو سویه با این بزرگواران با ثبت تجربیات ،خاطرات ، دیدگاه های آنان و افزایش مشارکت آنان در مناسبت های مختلف و مرتبط با پیشکسوتان و بازنشستگان ، پایگاه اطلاع رسانی پیشکسوتان را راه اندازی کرده است.

بدان امید که گام کوچکی در جهت حفظ منزلت پیشکسوتان که سالها در عرصه حمل ونقل جاده ای ، راهداری و سازمان ، سکانداری کردند و عاشقانه در تعالی بخش حمل و نقل ، راهداری و سازمان  کوشیدند ، برداشته باشیم و صادقانه اذعان می کنیم صاحب این سایت شما بزرگواران هستید و ما کارگزار بی مقدار شما برای راهبری این پایگاه اطلاع رسانی هستیم.