پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

پرتال گرامیداشت

:

تالار افتخارات

 

 تالار افتخارات

 
از پیشکسوتان و بازنشستگان محترم، خانواده های محترم آنان که دارای فعالیت های خاص علمی، پژوهشی، ورزشی و فرهنگی تقاضا داریم افتخارات یاد شده را در عرصه های مذکور با عکس  و شرح تشویق و موفقیت خود را به آدرس info@rmto.ir ارسال تا در این بخش درج گردد.